An Chéad Lá de Mhárta

DÁNTA DÚNTA le Mícheál Ó Coisdeala.

Home | Do Eliza Ward.. For Eliza Ward.. | Port an Chabhlaigh | Cumha an Fhile 1 | Cumha an Fhile 2 | Ag Cuartú m`Athar | Gníomh Tútach-It meant nothing? | Mise an Earagail | Lusca Chluain Ard | An Chéad Lá de Mhárta | Sneachta ar an tsliabh dubh | Aifreann na Gine | Barrog Buan-Sanctuary | Easna Ádhaimh - Adam`s Rib | To a sister..

cdv70ma.jpg

Margaret Ann Costello 1871-1890
wareroomgirl.jpg
Death Certificate

 

An chéad lá de Mhárta

A Mhaighréad-Áine,a chraoibhín tostach de`m fholaíocht,

Tá paidreog ar mo bheola ar do shonsa féin,

duitse a fuair bás den eitinn mar dhéagóir,

míle ocht gcéad `sa nócha,ar an chéad lá de mhárta.

Narbh í aimiléis mhór na haoise a rinne a dícheall

do chinniúint a chúbadh ina croth féin.

A ainnir is duibhe folt,is glaine croí!

Tchím milí d`aghaidh i seanphictiúr salaithe,

Na pluca bhána ,`is na súile sáite,a sceitheann do rún,

Is tú ag dul I dteirce ,a ansacht leochaileach!

Cloisim guth do mhátharsa chiaptha chráite sa chistin,

Ag ullmhú leighis baile,faraoir!

Sop I malairt na scuaibe..

Sámhlaim cnag na carthanachta ar flapa na fuinneoige,

Luisne I ngnúis an óigfhir ón mhonarcha,

Nuair a iompaíonn sé I do leith,

An é seo do tharrthálaí atá tagtha I gcabhair ort?

dath dughorm na sáilchuaiche ar do shúile

a spreag `un cuairte é,arís agus arís eile,

ach níor thuig sé I gceart go raibh tú le béalaibh báis

agus é dallta ag gealán do sciamhachta.

D`athair ag féachaint ort go buartha,

Nuair a chuireann tú gréas casachtaigh díot,

Imní in ionad an ghrinn ina shúile,

A aigne níos corraithe na riamh,

Is luachmhaire leis thú na aon rud ar bith na ar neamh,

Ligean sé eascaine ós íseal idir a fhiacla,

Ar an ghalar a chreach a theaghlach `is a ghlac a mhac is sine,

é féin níor mhair ach bliain I do dhiaidh.Fear an Iarthair.

Seitreach chapaill amuigh sa chlós,

Faoi spéir ghlan ghorm Dé,

Teacht spealadóir an bháis I ndiaidh na mblianta beaga.

Lúionn tú ansin sa chúinne faoi bhraillíni bána na leapa,

Ag fanacht leis an ghlaoi dheireanach,

Ag leath éisteacht le geabaireacht na bpáistí amuigh,

Do shíor chasacht maolaithe mar a thránn tuile,

Agus fuaimeanna fann an earraigh I do chluasa,

Measctha le cogar aingil,

aingeal coimhdeachta ó neamh,

a scaoileann srathair na hainnise go deo,

Ar an chéad lá seo márta.

Geallaimse duit leis an dán seo,

nach ndéanfar dearmad ort chóiche,

ach go dtabharfar urraim duit

ar an méid a d`fhulaing tú,`is ar ghile d`anamsa,

i ngormspéartha i gcéin.