Port an Chabhlaigh

DÁNTA DÚNTA le Mícheál Ó Coisdeala.

Home | Do Eliza Ward.. For Eliza Ward.. | Port an Chabhlaigh | Cumha an Fhile 1 | Cumha an Fhile 2 | Ag Cuartú m`Athar | Gníomh Tútach-It meant nothing? | Mise an Earagail | Lusca Chluain Ard | An Chéad Lá de Mhárta | Sneachta ar an tsliabh dubh | Aifreann na Gine | Barrog Buan-Sanctuary | Easna Ádhaimh - Adam`s Rib | To a sister..

photo20.jpg

Teileann 1976

Thíos I bPort an Chabhlaigh,
ógbhean seang a`siúl i mbéal na toinne,
Is í a caoile a chuireann cluain ar chuile stócach,
Shiúlfá tamaill sula gcásfaí a leithéid ortsa,
Nó go bhfeicfeá radharc chomh bréa mar shuaimhneas aigne.


Thíos I bport an Chabhlaigh,
Buachaill óg a`súgradh ins a` ngaineamh,
A ríocht faoina lámha beaga aige,
Mo mhairg a chaisleán breá istoiche,
Nuair a sciobhfaidh sluaite na mara
a bhallaí leo.

Iascairí an chladaigh,
Ag obair mar is toil leo leis na ciantaibh,
Ag gabháil ar thóir na mbradán um thrathnóna,
Is í an fharraige a réim dúchais,
A`s an ghrian ann mar a bheadh súil chirce.

In sleepy Portacowley,
A slender maiden paddles on the shore,
Each young man`s eye transfixed by form and grace,
You`d travel far to meet her match and equal,
Or such a sight to greet a roving eye.

Down in Portacowley,
A young boy builds ,delighted ,in the sand,
A little kingdom all beneath his hands,
A pity on his little world this evening,
When the sea hosts shall ravage those fine walls.

The fishers on the shoreline,
Working as they`ve done for generations,
Chasing after salmon in the evening,
This sea is their inheritance from nature,
And the sun behind them sets in amber glow.